Norra Timber News

Med ökad marknadsnärvaro, anpassad kundkommunikation och kundspecifika lösningar vill vi bidra till att du som kund uppnår ett gott resultat. Sammantaget ytterligare ett steg i förnyelsen av vår industriverksamhet.

Norra Timber News är vår kundtidning som vi ger ut regelbundet två gånger per år. Som kund får du automatiskt både ett nyhetsbrev samt tidningen i digital form via e-post och som papperstidning i din brevlåda – skriv ett mejl till sales@norraskog.se om du har några funderingar!

Trevlig läsning!