Norra Timber News

Med ökad marknadsnärvaro, anpassad kundkommunikation och kundspecifika lösningar vill vi bidra till att du som kund uppnår ett gott resultat. Sammantaget ytterligare ett steg i förnyelsen av vår industriverksamhet.

Norra Timber News är vår kundtidning som vi ger ut regelbundet två gånger per år. Som kund får du automatiskt både ett nyhetsbrev samt tidningen i digital form via e-post och som papperstidning i din brevlåda – skriv ett mejl till sales@norra.se om du har några funderingar!

Trevlig läsning!

Senaste numret av Norra Timber News

Norra Timber News no. 2 2020

  2020 - Nr 1

Prenumerera på Norra Timber News nyhetsbrev

 

Läs mer