Viktigast att förstå kulturen och människorna

Daniel Färdeman är produktutvecklare och exportsäljare på Norra Timber, och jobbar med försäljning av sågade trävaror på marknader som USA, Europa och Asien. Han vet väl vikten av att förstå kulturen och människorna på den marknad man verkar.

Publicerad 14 april 2024

Daniel Färdeman är jägmästare med inriktning skogsindustriell ekonomi i grunden. Efter examen började han jobba inom logistiksektorn, men kände ganska snart att han hellre ville komma närmareslutkonsumenten. Han fick jobb på Norra Timber och började som försäljare på ett antal marknader, där han gick parallellt med en äldre kollega under ett halvår för att lära sig mer.

– Jag gillar suget efter affärer – det är spännande med entreprenörsdriv. Det är roligt att titta på kedjan från stocken i skogen till processindustrin till en färdig produkt – och hur man kan optimera hela ledet, säger han.

Daniel Färdeman reser mellan 40 och 60 dagar om året, främst i Europa, men även till Asien och USA. Han menar att det viktigaste i hans jobb är att kunna bygga upp långsiktiga relationer och nätverk och att förstå vad som ger ett mervärde för kunden.

Daniel Färdeman på besök på den stora möbelindustrin Feishang i Kina.

– Vare sig kunden sitter i England, på en möbelfabrik i Kinaeller om det gäller en exklusiv detalj till en biltillverkare i Tyskland, så gäller det att hitta det kunden uppskattar. Vi jobbar med trä, ett levande material, som aldrig ser likadant ut och då måste vi vara duktiga på att kundanpassa, säger han.

Daniel Färdeman tror att trenderna går mot alltmer kundanpassade produkter och att ha en setup som minskar det egna och kundernas spill.

– Timret i dag är dyrare och vi har mer konkurrens om skogen, så vi måste sätta ett så högt värde på varje timmerstock som möjligt – och då har vi inte råd med något spill. Reducerat spill är en viktig faktor att vara hållbar i långa loppet.

Norra Timbers investeringar i ny teknik, och kanske då speciellt i 3D-röntgen, som scannar varje stock och med hjälp av AI avgör vad stocken är mest optimerad för, skapar ett högt värde för kunden, menar Daniel Färdeman.

– Vi vet att det kommer bli dyrare att transportera på sikt, vilket innebär att priset blir högre för kunden. Men om kunden får en produkt där det är ytterst lite spill, så är han nöjd ändå. Våra tekniska investeringar kommer vara avgörande för framtiden.

Kundbesök Japan Norra Timber
Daniel Färdeman tillsammans med japanska kunden Hiroki Hayashi från Sumitomo Forest – på besök i
Jämtland för att titta på Norra Timbers trävaror.

När det gäller produktutveckling tror Daniel Färdeman att det är viktigt att hitta sitt segment, vilka Norra Timber tror att deras råvara appliceras bäst på. För den största utmaningen är kunskapsbristen hos vissa.

– Industriproducerande företag har ofta god koll, de vet vad de vill ha för råvara och varför. Men när det kommer till grossister och importörer har de ofta sämre koll. De vill dessutom ofta ha en Ferrari, men betala för en Fiat. De förstår inte varför vi från norra Sverige, med våra långsamtväxande träd, är dyrare än aktörer från exempelvis södra Sverige eller Tyskland. Att kunna särskilja vilka vi jobbar med och vilka kunder vi tror på på sikt är ett viktigt strategiskt pussel att lägga, säger Daniel Färdeman.

Han har många anekdoter från sina jobbresor – 43-gradig värme i Indien, allmänt obskyra platser, matförgiftningar och extremt stark mat.

– När man sitter i en traditionell teceremoni i Kina och äter sandmask upplever man kanske inte sin mest glamorösa stund. Men samtidigt är det väldigt familjärt i Kina. Man blir ofta hembjuden och får träffa den respektive – det blir en relation på djupet, som inte finns överallt i branschen. En av de viktigaste sakerna i min roll är att kunna förstå kulturen och människorna – hur ser de på världen och hur gör de affärer? Det kan vara milsvida skillnader. Man måste förstå marknadspusslet, säger Daniel Färdeman.

Han fortsätter:
– I Europa och USA sitter jag oftast och förhandlar med vita medelålders män. Men i Kina är det välutbildade, skarpa unga kvinnor som sitter på de höga posterna. Det är väldigt uppfriskande.

Daniel Färdeman trivs på Norra Timber, som han beskriver som en platt organisation med korta beslutsvägar, men samtidigt som en spelare som vågar satsa framåt och vill vara en del i klimatomställningen.

– Jag har varit på många häftiga resor i jobbet och det är kontrasterna som attraherar mig. Ena dagen kan jag sitta med en familj som driver en liten brädgård på en ort i Tyskland, och nästa dag förhandla om gigantiska volymer till någon anläggning i Asien. Sådant är häftigt. Men viktigast att komma ihåg – det är alltid människor det handlar om.