Hållbarhet

Norra Timbers verksamhet har en tydlig koppling till människa och miljö. Vi bidrar till lösningen på klimatfrågan genom att ersätta fossil råvara med förnybar råvara från skogen.

Äkta hållbarhet

Äkta hållbarhet uppnås när affärsidéen och verksamheten bidrar till sociala förbättringar, ekonomisk tillväxt och en oförstörd miljö både idag och för kommande generationer. Norra Skogs unika ställning och förmåga att uppnå äkta hållbarhet beror främst på fyra saker;

  • En förnybar råvara som binder koldioxid.

  • Produkter som är miljövänliga och biologiskt nedbrytbara.

  • Ett kooperativt ägande som utgörs av en mångfald av privata skogsägare med ett personligt engagemang, hög kompetens och långsiktighet i sitt skogsbruk.

  • En möjlighet att hjälpa enskilda privata skogsägare att vara aktiva i sitt skogsbruk.

Våra certifikat

Norra Timbers industrier är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Vi är även certifierade enligt PEFC-standarden.