Vi förädlar virke från norrländska skogar

Vi är ett norrländskt träförädlingsföretag som arbetar med produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet. Det är med stor stolthet vi konstaterar att våra sågade och förädlade trävaror blir till klimatsmarta produkter som används över stora delar av världen.  

Norra Timbers verksamhet omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Vi producerar årligen närmare 800 000 kubikmeter sågade trävaror, 155 000 kubikmeter hyvlade trävaror, samt cirka 60 000 svarvade furustolpar och 275 000 spånbalar per år. Av trävaruförsäljningen går ungefär 60 procent på export.  

Vi vill ligga i framkant inom vår bransch och ha högkvalitativ råvara, personal med hög kompetens och ständigt satsa på teknisk utveckling, med syfte att maximera värdeutbytet av varje stock. Både vi och våra trogna kunder sätter stort värde på vår höga leveransförmåga och goda leveransprecision. 

Våra ägare är Norra Skogs 27 000 medlemmar, som förser våra såg- och byggproduktsindustrier med råvara. Det är tryggt och en stor styrka. 

Stabil råvaruförsörjning 

Vår stabila råvaruförsörjning av svenskt kärnvirke kommer från Norra Skogs 27 000 medlemmar som äger skog över halva Sveriges yta.
Vi är övertygade om att kombinationen av kontinuerlig råvaruförsörjning och egen industri skapar stabilitet och lägger grunden för Norra Timbers långsiktiga och smarta affärslösningar. 

Vi finns idag i ett 40-tal länder runt om i världen där vi levererar trävaror till kunder som har höga krav på kvalité, leveransförmåga och god leveransprecision.

Det norrländska virket

Råvaran till Norra Timbers virke kommer från norra Sverige - ett av världens bästa skogsområden. De långa norrländska vintrarna ger en långsamväxande skog och träd med täta årsringar, som gör virket finkvistigt, formstabilt och tåligt. Därför betraktas senvuxen tall och gran från Norrland som en av de mest ansedda träråvarorna. 


Våra sågverk 

Norra Timbers sågverk i Sävar, Kåge och Hissmofors är moderna industrier med den senaste tekniken inom en rad områden. Vi är övertygade om att vår höga tekniknivå och våra medarbetares förmåga att utnyttja den, gör oss konkurrenskraftiga för framtiden. Alla våra sågverk är specialiserade mot gran- och furuvaror av hög kvalitet. Vi driver även en stolpfabrik i Agnäs, där vi producerar svarvade kraft- och telestolpar av högklassig furu. 
 

Våra byggproduktsenheter 

Norra Timbers byggproduktsenheter finns i Kåge, Hammerdal och Hissmofors. I Kåge och Hissmofors ligger våra hyvlerier, och i Hissmofors dessutom en impregneringsanläggning. I Hammerdal har vi ett måleri som målar våra paneler. Förädlingsenheterna producerar ytterpaneler, råspont, hållfasthetssorterade reglar, trall och läkt. Dessa kommer i en mängd profiler, dimensioner, behandlingar och längder. Vi lagerför ett stort sortiment av byggprodukter för både den svenska och norska marknaden. Av kutterspånet från våra hyvlerier tillverkar vi även ströprodukter av hög kvalitet för både stall och lantbruk Inget ska gå till spillo. 
 

Hållbart skogsbruk för kommande generationer 

Vi ägs av skogsägarföreningen Norra Skog, en medlemsägd organisation som drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt för alla 27 000 medlemmar. Tillsammans värnar vi om en levande landsbygd och ett hållbart skogsbruk. Medlemmarna bidrar med mångfald och hållbart brukande av skogen, och Norra Timbers industrier bidrar med arbetstillfällen och att nyttjandet av råvaran från varje tillvarataget träd optimeras. Vi synar ständigt vår egen verksamhet för att minimera påverkan på miljön – och med våra certifieringar säkerställer vi miljökrav och råvarans kvalitet. 

Det är med stolthet vi konstaterar att Norra Skogs medlemmars skogar förädlas till klimatsmarta produkter som används över stora delar av världen. 

Välkommen som kund hos Norra Timber

Hos oss får du alltid ett personligt bemötande, hög leveranskvalitet och ett långsiktig samarbete. Våra säljare och experter har bred kompetens och arbetar ständigt för att hitta de bästa affärslösningarna för varje kunds önskemål. Du kan känna dig trygg med att vi förser dig med de produkter som just du behöver, i rätt mängd och i rätt tid. Genom en öppen dialog kan vi skapa smarta lösningar och växa tillsammans.

Lediga jobb

Norra Timber ägs av Norra Skog, kooperation som funnits i nästan hundra år och som styrs på demokratiska principer. Vår verksamhet omfattar tre sågverk, tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Vi är övertygade om att vår höga tekniknivå och våra medarbetares förmåga att utnyttja den, gör oss mycket konkurrenskraftiga för framtiden.

Välkommen till en spännande arbetsplats där innovation och utveckling står i fokus.

Norra Skog söker skogsinspektor till Norra Norrbotten
Skogliga befattningar
Pajala
Norra Skog söker logistikansvarig
Virkesmarknad
Skellefteå
Norra Skog söker skogsekonom till Östersund
Skogsbyrån
Gällö
Norra Skog söker skogsinspektor till Lycksele
Skogliga befattningar
Lycksele

Hållbarhet

Norra Timbers verksamhet har en tydlig koppling till människa och miljö. Vi bidrar till lösningen på klimatfrågan genom att ersätta fossil råvara med förnybar råvara från skogen.