Vi producerar trävaror av högsta kvalitet

Norra Timbers verksamhet omfattar tre sågverk som är moderna industrier med den senaste tekniken inom en rad områden. Alla våra sågverk är specialiserade mot gran- och furuvaror av hög kvalitet.

Vi driver även tre förädlingsenheter samt en stolpfabrik. Vår produktion uppgår årligen till närmare 800 000 kubikmeter sågade trävaror, 155 000 kubikmeter hyvlade trävaror, samt cirka 60 000 svarvade furustolpar och 275 000 spånbalar per år. Av trävaruförsäljningen går ungefär 60 procent på export.  

Vi är övertygade om att vår höga tekniknivå och våra medarbetares förmåga att utnyttja den, gör oss konkurrenskraftiga för framtiden.

Våra byggproduktenheter

Våra förädlingsenheter består av två hyvlerier och ett måleri. I Kåge och Hissmofors ligger hyvlerierna, och i Hissmofors har vi dessutom en impregneringsanläggning. I Hammerdal har vi ett måleri som målar våra paneler.

Förädlingsenheterna producerar ytterpaneler, råspont, hållfasthetssorterade reglar, trall och läkt. Dessa kommer i en mängd profiler, dimensioner, behandlingar och längder. Av kutterspånet från hyveln tillverkar vi även ströprodukter av hög kvalitet för både stall och lantbruk. Inget ska gå till spillo.