Agnäs stolpfabrik

Agnäs stolpfabrik producerar svarvade stolpar av högklassig furu. Råvaran är särskilt utvald från de bästa norrländska furuträden och anses av många vara det bästa sortimentet som kommer från ett träd. Produkten som tillverkas är tämligen unik i vårt land.

I produktionsanläggningen mäts stolparna in och barkas för att senare svarvas och sorteras i längd och dimension. Stolparna torkas sedan i luftiga staplar i 8–10 månader. Bark och svarvspån används som energi i värmeverk. Vid leverans kontrolleras stolparnas mått, fuktighet och kvalitet. Övrig bearbetning sker med personalens hantverksskicklighet inom borrning, kapning samt märkning, vilket resulterar i högklassiga produkter som levereras till ett tiotal länder. 

Produktionen består av kraft- och telestolpar, belysningsstolpar och pålstolpar i längderna 7–19 meter. Merparten av stolparna levereras obehandlade. 
 
Legoimpregnering av sågade och hyvlade varor ingår också i produktionen, främst från egen industri men även från andra sågar/hyvlerier och kunder. 

Fakta

Årsproduktion: 50 000–70 000 stolpar. 
Råvara: Furu.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Agnäs 10, 916 91 Bjurholm. 
Telefon: 0932-72 51 00  
Platschef: Johan Lundberg 070–581 53 49, johan.lundberg@norraskog.se