Norra Timber skapar
vinnande samarbeten

Stark, medlemsägd skogsindustri

En ny stabil skogsindustri tar plats på marknaden. Norra Timber har sågverk med en teknik i världsklass, en välinvesterad, modern vidareförädling och 27 000 skogsägande delägare i ryggen som säkerställer tillgången på senvuxen, norrländsk träråvara och trygg råvaruförsörjning. För trävarukunder är Norra Timber en välkommen aktör på marknaden.

En halv miljard till Norra Skogs medlemmar

Fusionen mellan de tidigare skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna har gått riktigt bra och det gör att Norra Timbers huvudägare, nya Norra Skog, också gått i rätt riktning. Därför har föreningens styrelse fattat ett historiskt inriktningsbeslut om en vinstutdelning på en halv miljard kronor till medlemmarna. Aldrig har skogsägarrörelsen i norra Sverige varit så ekonomiskt stark.

Norra Timber News

En stekhet träråvara, hållbara samarbeten på en stormig marknad och hur doften av trä ska locka tillbaka unga. Om det och mycket mer kan du läsa i senaste numret av kundtidningen Norra Timber News. Trevlig läsning!

Läs e-tidningen här

Sortiment

Byggprodukter

Norra Timbers trävaruproduktion består av både furu och gran...

Sågade produkter

Norra Timber levererar trävaror av högsta kvalitet.

Specialprodukter

Har du behov av en produkt med speciella egenskaper vad...

Skeppningsmärken

Norra Timbers skeppningsmärken står för jämn och hög...

Våra industrier

Byggprodukter

Norra Timbers byggprodukter produceras i Kåge, Hammerdal och...

Kåge såg

Kåge såg är en modern industri som ständigt utvecklas och...

Sävar såg

Sävar såg är en effektiv bandsåglinje med högt sågutbyte....

Hissmofors såg

Sågverket har i nuläget en årsproduktion på cirka 160 000...

Agnäs stolpfabrik

Agnäs stolpfabrik har lång erfarenhet och är specialiserade...

Senaste nytt

Timber

"Det känns tryggt"

2021-07-09 Nyhet

Timber

En stark marknad i vågor

2021-07-08 Nyhet

Timber

”Jag har aldrig sett något liknande”

2021-06-29 Nyhet

Timber

Medlemmar delar på en halv miljard

2021-06-21 Press

Timber

”Vi är en långsiktig partner”

2021-06-08 Nyhet

Timber

Hållbara samarbeten på en stormig marknad

2021-06-01 Nyhet

Norra Timber

Norra Timber är ett träförädlingsföretag som arbetar med produktion och leverans till marknader som har höga krav på kvalité, bra leveransförmåga och god leveransprecision. Våra sågade och förädlade trävaror kommer från unik senvuxnen råvara som i nästan 100 år växt i norrländska skogar.  

Våra certifikat

Läs mer