Norra Timber förädlar virke från norrländska skogar.

Vårt virke kommer från ett av världens bästa skogsområden – norra Sverige. Det karga klimatet gör att skogen växer långsamt här. Det gör den senvuxen, finkvistig och med täta årsringar. Här har generationer av skogsägare vårdat skogen i nästan hundra år innan den förädlas och blir till virke av mycket hög kvalitet.

Norra Timber

Norra Timber är ett träförädlingsföretag som arbetar med produktion och leverans till marknader som har höga krav på kvalité, bra leveransförmåga och god leveransprecision. Det är med stor stolthet vi konstaterar att våra sågade och förädlade trävaror blir till miljövänliga framtidsprodukter som används över stora delar av världen.

Från planta till planka

Med målet att optimera det skogen ger oss så att den håller för många generationer framåt, gör vi alltid en bedömning av hur vi får så lite spill som möjligt och på bästa sätt kan nyttja råvaran från varje tillvarataget träd. I ett tidigt skede väljer vi ut vilka träd som ska bli träprodukter, vilka som ska stå kvar för mångfalden och ge föda till viltet. När träden avverkas kapas de med syfte att så lite som möjligt ska gå till spillo.

Den norrländska furukvaliteten

Med små kvistar på trävaran passar mycket bra till att bli synligt utomhusträ. De täta årsringarna bidrar till att det tränger in väldigt lite impregneringsvätska i våra produkter,  kärnvedens naturliga rötbeständighet är istället det som skyddar våra varor mest. Därav får vi högsta betyg i de olika miljöklassningarna. Vårt byggvarusortiment består av både furu och gran i en mängd profiler, dimensioner, behandlingar och längder, och vi lagerför ett stort sortiment både för den svenska och norska marknaden.

Senaste nytt

Timber

Meraskog går samman med Norra Skog

2022-09-30 Nyhet

Timber

Rekordstor investering för Norra Timber Kåge såg

2022-09-21 Nyhet

Timber

Starkt resultat for Norra Skog

2022-09-07 Nyhet

Timber

Orolig omvärld och inflation påverkar

2022-05-19 Nyhet

Timber

Storsatsning på cirkulär ekonomi och hållbart byggande

2022-05-19 Nyhet

Timber

Från planta till planka

2022-05-13 Nyhet

En halv miljard till Norra Skogs medlemmar

Fusionen mellan de tidigare skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna har gått riktigt bra och det gör att Norra Timbers huvudägare, nya Norra Skog, också gått i rätt riktning. Därför har föreningens styrelse fattat ett historiskt inriktningsbeslut om en vinstutdelning på en halv miljard kronor till medlemmarna. Aldrig har skogsägarrörelsen i norra Sverige varit så ekonomiskt stark.

Norra Timber News

Ny teknik gör det möjligt att scanna stockens individuella fingeravtryck och skogsägare i norra Sverige får historisk vinstutdelning. Om det och mycket mer kan du läsa i senaste numret av kundtidningen Norra Timber News. Trevlig läsning!

Läs e-tidningen här

Sortiment

Byggprodukter

Norra Timbers byggvarusortiment består av både furu och gran...

Sågade produkter

Norra Timber levererar trävaror av högsta kvalitet.

Specialprodukter

Har du behov av en produkt med speciella egenskaper vad...

Skeppningsmärken

Norra Timbers skeppningsmärken står för jämn och hög...

Våra industrier

Byggprodukter

Norra Timbers byggprodukter produceras i Kåge, Hammerdal och...

Kåge såg

Kåge såg är en modern industri som ständigt utvecklas och...

Sävar såg

Sävar såg är en effektiv bandsåglinje med högt sågutbyte....

Hissmofors såg

Sågverket har i nuläget en årsproduktion på cirka 160 000...

Agnäs stolpfabrik

Agnäs stolpfabrik har lång erfarenhet och är specialiserade...

Våra certifikat

Läs mer