Kärnfuru

Allt virke röntgas och sorteras för att säkerställa minst 99 procent kärnved. Det senvuxna virket med täta årsringar har ett naturligt rötskydd och ger en lång livslängd. Produkterna får en jämn och vacker silvergrå nyans med ett tidsintervall på 1-5år beroende på var de monteras. På grund av kärnvedens egenskaper kan sprickor förekomma.

Vi erbjuder Kupad trall och Ytterpanelbrädor i Kärnfuru (Malmfuru)

Våra kärnfuruprodukter framställs av råvara framtagen ur den fetaste och mest kärnvedsindränkta innersta och hårdaste delen av selekterade furustockar. Det gör den också till ett bra miljöval, utan behov av tryckimpregnering då den är rik på naturens egna impregneringsämnen genom kärnveden.

Kontakta våra säljare

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige Sverige

Erik Högbom

Försäljningschef Byggprodukter

Per-Ola Engerup

Säljare Byggprodukter Norge Norge

Här kan du hitta våra varor

Hela eller delar av vårt sortiment finns hos våra återförsäljare.

Här ser du hela vårt sortiment

Läs vår digitala produktkatalog. Här hittar du alla våra byggprodukter för den svenska och norska marknaden, kontaktuppgifter och information om våra samarbeten.