Miljöledning

Norra Skog miljöledningssystem och planeringsinstrument skapar möjligheter till successiva förbättringar. Det är viktigt att åtgärder sker långsiktigt och att resurserna koncentreras till områden där de gör mest nytta.

Norra Skog är certifierade enligt PEFC-standarden. Detta ökar möjligheterna att erbjuda marknaden miljömärkta produkter. PEFC är en miljömärkning med stark tillväxt i de länder som nu utgör den största marknaden för skogsbrukets produkter. Kravet på miljömärkning och möjligheterna att uppfylla dem i råvaruledet stärker konkurrenskraften för skogens produkter i ett längre perspektiv.

Det naturliga intresset bland skogens ägare underhålls genom föreningsverksamhet, rådgivning och kurser där miljön har en given plats i helhetsperspektivet. Men i grunden är det självfallet vårt ansvar att med kretsloppstänkande och en helhetssyn som grund fortsätta att placera miljöfrågorna i fokus.

Norra Skog har erhållit certifikat som påvisar att kvalitets- och miljöledningssystem och PEFC-standard följs och löpande kontrolleras.

Svenska PEFC

Certifiera ditt hållbara skogsbruk och få tillgång till den globala marknaden för certifierad träråvara.

PEFC hemsida