Hissmofors Såg

Hissmofors Såg sågar både gran och fura från högkvalitativt senvuxet virke från norrländska skogar. Sortimentet lämpar sig väl som råvara till vidareförädling, men exporteras även till hela världen. 

Ett modernt sågverk

Hissmofors Såg är en industri med lång historia – sedan slutet av 1800-talet har det bedrivits verksamhet vid Hissmoforsen. Grunden till verksamheten här är en massaindustri som avvecklades på 1970-talet och gav plats till sågen som den ser ut i dag. Från produktionsstarten 1982 har sågen ständigt utvecklats och i dag är Hissmofors ett modernt sågverk med en fullt optimerad såglinje från AriVislanda. 

Verksamheten i Hissmofors innefattar även ett hyvleri där ett stort sortiment av byggprodukter förädlas. Läs mer om hyvleriet här.


Råvaruterminal

Hissmofors ligger i Krokom i Jämtland i nära anslutning till E14 och järnvägen. Industrispåret går både till sågen/hyvleriet och Norra Skogs råvaruterminal. Därifrån körs råvara, som massaved och sågverksflis, med tåg till framför allt Husum Pulps massabruk.  

I en bioenergianläggning i Hissmofors produceras egen värmeenergi. Den energi som inte går åt i de egna processerna skickas ut på fjärrvärmenätet för att värma det närliggande samhället Krokom. 

Fakta

Årsproduktion: Cirka 185 000 kubikmeter sågad vara.  
Råvara: 40 procent furu och 60 procent gran. 

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Bruksgatan 1, 835 33 Krokom. 
Telefon: 
Platschef: Thomas Haiduga, 070-510 01 11, thomas.haiduga@norraskog.se