Hyvleriet i Hissmofors

I Hissmofors finns vår modernaste hyvellinje som vidareförädlar norrländskt trä till högkvalitativa träprodukter för användning inom bygg- och husindustrin.

Vidareförädling i världsklass

Verksamheten i Hissmofors innefattar även vidareförädling av norrländskt trä i världsklass. Genom att dra nytta av modern teknik och en dedikerad arbetskraft strävar hyvleriet efter att möta marknadens behov och leverera produkter av hög kvalitet till sina kunder.

Här produceras ytterpaneler, råspont, råspontluckor, hållfasthetssorterade reglar, trall och läkt. Produkterna kommer i en mängd profiler, dimensioner, längder och behandlingar. Våra paneler kan även målas – de säljs som grundmålade och mellanstrukna, med eller utan märkning för certifierad målad panel (CMP).

Produkterna vidareförädlas genom torkning, hyvling, kapning, hållfasthetssortering och impregnering.

Av kutterspånet från hyvleriet tillverkar vi dessutom dammfritt stallströ och lantbruksströ av hög kvalitet. Emballaget som används i balarna är av återvunnen och återvinningsbar plast, och det rena träet i pallarna kan energiåtervinnas. 
 

Fakta

Årsproduktion: 85.000m3
Råvara: Gran och furu från norrländska skogar
Impregneraanläggningen: 20.000-35.000m3
Tillverkning underlagsspontluckor: 10.000-20.000m3 
Kutterspån: Ca 270.000-300.000 spånbalar/år

Kontaktuppgifter Hissmofors hyvleri
Besöksadress: Bruksgatan 1, 835 33 Krokom. 
Produktionschef: Jens Forslund, +46-70 64 38 159,  Jens.forslund@norraskog.se

Tryckimpregnering

Den norrländska furukvaliteten med små kvistar på trävaran passar mycket bra till att bli synligt utomhusträ. Och med impregneringsprocessen förbättras träets hållbarhet för att motverka röta som uppkommer när virke används utomhus i fuktiga miljöer.  

De täta årsringarna i vår norrländska furu, som består av stor andel kärnved, bidrar till att det tränger in väldigt lite impregneringsvätska i våra produkter. Istället är det kärnvedens naturliga rötbeständighet som skyddar Norra Timbers varor allra mest, och mindre impregneringsvätska behövs. Därav får vi högsta betyg i de olika miljöklassningarna, då vår egen impregnering har lägsta miljöpåverkan enligt Byggvarubedömningen. 

Vi kan leverera grön- eller brunimpregnerade varor enligt Nordiska Träskyddsrådets regler i alla de vanligaste dimensionerna och sorterna som används vid byggen: trall, ytterpaneler, konstruktionsvirke, stolpar och handledare.