Tryckimpregnerat

Den norrländska furukvaliteten med små kvistar på trävaran passar mycket bra till att bli synligt utomhusträ. Och med impregneringsprocessen förbättras träets hållbarhet för att motverka röta som uppkommer när virke används utomhus i fuktiga miljöer.  

Tryckimpregnerat trä är ett mångsidigt och hållbart material som erbjuder långvarigt skydd och användning till utomhuskonstruktioner, men ska inte användas inomhus.

Impregnerat trä tillverkas i industriella processer som genom vakuum/övertryck pressar in impregneringsvätska, företrädesvis innehållande kopparsalter, genom virkets splintved och fixeras inne i cellerna. Det är endast splintveden som kan impregneras helt, medan kärnveden endast får en ytlig inträngning av impregneringsmedlet.

Kontakta våra säljare

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige Sverige

Erik Högbom

Försäljningschef Byggprodukter

Per-Ola Engerup

Säljare Byggprodukter Norge Norge