Hyvleriet i Kåge

Kåge Hyvleri är en träförädlingsanläggning belägen vid sågen i Kåge. Hyvleriet specialiserar sig på att bearbeta träprodukter för användning inom bygg- och husindustrin.

Virkesförädling med framtidstro

Hyvleriet i Kåge har en lång historia och har varit en betydande aktör inom träindustrin i regionen. Det geografiska läget, med närheten till utskeppningshamnar, ger verksamheten en väldigt strategisk position ur logistisk synvinkel.

Anläggningen använder råvaror från lokala norrländska skogsbruk och förädlar dem till olika färdiga produkter, som paneler, lister och andra träkomponenter. Genom att erbjuda högkvalitativa träprodukter och skräddarsydda lösningar till sina kunder, fortsätter Kåge Hyvleri att spela en viktig roll inom den svenska och norska bygghandeln.

Fakta

Årsproduktion: 75.000m3
Råvara: Gran och furu
Impregneringsanläggningen: 10-15 000m3

Kontaktuppgifter Kåge Hyvleri
Besöksadress: Hamnen 1, 934 31 Kåge. 
Telefon: 0910-73 83 00. 
Produktionschef: Edvin Carlsson 073-842 07 83, edvin.carlsson@norraskog.se.