Kåge Såg

Kåge såg är en modern industri som ständigt utvecklas och förbättras. Sågen är specialiserad mot produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet och har effektiva produktionsenheter. Sågverket är den största säljaren av sågad gran i norra Norrland.  

Kåge Såg, som ligger nära utskeppningshamnar, har stor kapacitet för kundanpassning genom bland annat nedtorkning. Råvaran kommer från senvuxet virke från norrländska skogar. Det geografiska läget ger Kåge såg en väldigt strategisk position ur logistisk synvinkel. 

Sågverket använder en Linck/Heinola profileringssåglinje med den senaste tekniken inom en rad områden, bland annat med aktiv kurvsågning och den så kallade Spline-optimeringen för sågning i S-kurvor, för maximalt utbytet av varje stock i farter upp till 150 meter per minut. 

På vår industri i Kåge finns även ett hyvleri som förädlar virke till olika byggprodukter. Läs mer om byggproduktenheten i Kåge här (länk)  

2021 driftsattes en ny miljövänlig biobränslepanna på fem megawatt som genererar ett överskott av värme. Överskottet levereras till Skellefteå krafts fjärrvärmenät som i sin tur värmer samhället i Kåge – en vinst för både miljön och Kågeborna. 

Fakta

Årsproduktion: Cirka 300 000 kubikmeter.  
Råvara: 50 procent furu och 50 procent gran. 

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Hamnen 1, 934 31 Kåge. 
Telefon: 0910-73 83 00. 
Platschef: Joakim Larsson 070-326 99 90, joakim.larsson@norraskog.se.