Sävar Såg

Sävar såg är en effektiv bandsåglinje med modern teknik och högt sågutbyte. Sågverket är specialiserat på produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet från norrländska skogar. 

Sävar Såg är belägen på en plats som skänker många logistiska fördelar, med närhet till hamn och till containerhantering, vilket medför hög leveranssäkerhet. 

Sågverket bidrar också med uppvärmning av intilliggande samhällen genom vårt samarbete med Umeå Energi. Tack vara sågverkets tre biobränslepannor har vi kapacitet att leverera vårt överskott av värme till Umeå Energis fjärrvärmenät, som i sin tur levererar värmen till cirka 10 000 hushåll i Sävar. 

Den moderna anläggningen var först ut i Skandinavien med en industriell datortomograf för sågverk med Microtecs unika skiktröntgen och en höghastighetsbandsåglinje från USNR, där 700 stockar passerar varje timme. Röntgentekniken CT Log kan skanna stockar i en hastighet av 180 meter per minut och ger en fullständig rekonstruktion av stockarnas inre egenskaper. Ett helautomatiskt system vrider och hanterar sedan stocken utifrån vad skanningen visar så att stockens kvalitetsegenskaper kan utnyttjas maximalt. Detta gör det möjligt att optimera postningen mot det högsta värdet i realtid.  

 

Fakta

Årsproduktion: Cirka 300 000 kubikmeter sågad vara.  
Råvara: 60 procent furu och 40 procent gran. 

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Förrådsvägen 12, 918 31 Sävar. 
Telefon: 090-71 74 50. 
Platschef: Fredrik Samuelsson 070-577 46 90, fredrik.samuelsson@norraskog.se.