1. Mer miljövänligt med nytt system för transportbokningar

  26 mars 2024

  Det kommer allt högre krav från byggbranschen och kunder på bättre och mer miljövänliga transporter. Därför har, sedan årsskiftet 2023/24, alla Norra Timbers sajter ett nytt transportbokningssystem. Detta för att kunna välja mer hållbara frakter samt enklare kunna följa upp transporterna. 

  Industri
 2. AI fixar matchmaking på Sävar Såg

  25 september 2023

  Avancerad sågverksteknik swipar råvaran mot önskad slutprodukt. Industriboomen i norra Sverige syns tydligt på de satsningar som sker inom skogsägareföreningen Norra Skogs sågverk Norra Timber.

  Industri
 3. Norra Timber tar branschens nya teknikkliv

  13 oktober 2022

  Norra Skogs industri fortsätter hela tiden att utvecklas och skogsägarföreningens styrelse har beslutat att investera drygt 300 miljoner i Norra Timber Kåge såg.

  Industri
 4. Rekordstor investering för Norra Timber Kåge såg

  20 september 2022

  Varje år tar Norra Skogs styrelse inriktningsbeslut för de kommande fem årens industriinvesteringar. Det ger styrelsen en möjlighet att tydligt peka ut inriktningen för föreningens industriverksamhet och ha rätt framförhållning.

  Industri
 5. Välkommen till världens modernaste massabruk

  1 januari 0001

  Med en investering på 2,02 miljarder euro är bruket det största projektet som skogsägarföreningen Metsä i Finland någonsin gjort. Med en dubblerad kapacitet, AI som sköter vedhanteringen och med krav om att använda enbart en miljöcertifierad råvara, är bruket i allra högsta grad i behov av leverans från hela Nordkalotten.

  Industri