Jätteinvestering i Kåge – nu kan vi nyttja skogsråvaran till 100 procent

Vi investerar stort i vårt sågverk i Kåge. En helt ny 300 meter lång timmersortering är på plats och en ny datortomograf, som ger en fullständig rekonstruktion av stockarnas inre egenskaper, har nyligen installerats och testkörningar pågår. 

Genom att kunna titta i stocken med en datortomograf och följa varje stock genom hela sågprocessen kan vi maximera värdeutbytet och utnyttja skogsråvaran till 100 procent, säger Joakim Larsson, sågverkschef i Kåge. 

Publicerad 12 juni 2024

FotoVictor Lundberg

Kåge Sågverk är en modern industri som ständigt utvecklas och förbättras. Sågen är specialiserad mot produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet och har effektiva produktionsenheter. 

Nu har Norra Timber gjort en stor investering i sågverket med en 300 meter lång timmersortering och en ny datortomograf, en så kallad CT-log. En CT-logg är i grunden samma teknik som man använder vid skiktröntgen på ett sjukhus men här gör man det i stället på timmerstockar. Tack vare detta kan alla stockar scannas och värdeutbytet kan maximeras.

– Vi kan nyttja hela 100 procent av stocken i och med att även alla restprodukter från sågen används. Bark, flis och sågspån nyttjas som biobränsle och uppvärmning av den egna industrin – och överskottet skickas ut i närliggande fjärrvärmenätet, säger Joakim Larsson.

Röntgenmaskinen som stockarna passerar genom.

 Han tillägger: 

– Detta är en investering som ligger helt rätt i tiden – vi kan nu maximera värdeutbytet. Skillnaden med den nya tekniken är att vi kan se in i stocken innan vi sågar den. Det gör att vi kan fatta bättre beslut och få ut mer och bättre plank och bräder ur varje stock. Och ju fler trävaror vi kan framställa, desto mer hjälper vi den gröna omställningen med produkter som kan användas i 100-tals år. Se bara på Bonnstan i Skellefteå och Lövånger kyrkby, som byggdes i trä på 1600 talet och fortfarande står kvar i gott skick, säger Joakim Larsson. 

Industrichefen Henrik Jönsson är mycket nöjd med att den stora tekniska investeringen är på plats.

– Utbyggnaden av nya timmersorteringen representerar ett avgörande teknologiskt framsteg för oss på Norra Timber. Vi kan nu optimera processen och säkerställa hög kvalitet i våra produkter tack vare den individuella spårbarheten, säger han. 

Utöver detta har ombyggnationen av justerverksintaget slutförts i Kåge, vilket har möjliggjort en ökad kapacitet med hela 10 procent i intaget.