Norra Timber tar branschens nya teknikkliv

Norra Skogs industri fortsätter hela tiden att utvecklas och skogsägarföreningens styrelse har beslutat att investera drygt 300 miljoner i Norra Timber Kåge såg. Den nya tekniken kommer läsa fingeravtrycket från varje stock och möjliggöra att varje del av stocken tas tillvara.

Publicerad 13 oktober 2022

- Satsningens kan indelas i fyra moment; Högre värdeutbyte, spårbarhet, personalutrymmen och ny logistik. Den sammanlagda investeringen kommer bidra till att skapa långsiktig hållbarhet för både skog och människa, förklarar industrichef Henrik Jönsson.

Framtidens tekniksprång i spårbarhet

Investeringen innebär ett paradigmskifte inom sågverkstekniken. Tekniken som installeras kommer göra det möjligt att läsa stockens individuella fingeravtryck. Varje enskild stock kommer efter investeringen bli möjlig att följa och dokumentera genom hela sågprocessen. 

- Vi tar nu ett tekniksprång in i framtiden och ett stort steg i att på bästa sätt ta hand om vår fantastiska norrländska råvara. Med den nya tekniken kommer vi att kunna prissätta produkterna ur varje stock individuellt vilket leder till bättre lönsamhet både för oss och våra kunder, förklarar Joakim Larsson.

Högre värdeutbyte 

Det högre värdeutbudet skapas genom byggandet av en ny timmersortering, inköpet av en ny delningssåg som nu är på plats samt installationen av en CT-logg. Det kommer skapa en unik möjlighet till att följa sågens produktion för att hela tiden skapa bättre effektivitet. För att förbereda för de kommande investeringarna och utvecklingen av Kåge såg har nya magasin byggts vilket kommer gör att mer virke kan lagras under tak. En positiv effekt av det är att mindre emballageplast behövs när träråvaran förflyttas mellan såg och vidareförädling för att bli till byggprodukter. 
 
- Vi jobbar med den förnybara råvaran skog och då är det viktigt att vi optimerar, alltså ser till att varje liten del av stocken tas till vara på bästa sätt. Med hjälp av den här investeringen räknar vi med att öka vårt värdeutbyte med tre till fyra procent, förklarar Joakim Larsson, sågverkschef Norra Timber i Kåge.  

Förbättrat logistikflöde

Investeringspaketet innebär även att logistikflödet inom sågverksområdet kommer uppdateras för att förbättra för både ut- och intransporter. En vägdragning kommer gå över vattnet samt att övriga vägar inom området ska få hårdgjorda ytor. 

- Logistikprojektet är också en viktig del för att sågen ska nå fram till sitt mål att i framtiden kunna producera 500 000 kubik per år som miljötillståndet godkänner, avslutar Joakim Larsson. 

För ytterligare information kontakta:
Joakim Larsson, sågverkschef Kåge,070-326 99 90, joakim.larsson@norraskog.se
Henrik Jönsson, industrichef Norra Timber, 070-601 03 40, henrik.jonsson@norraskog.se