AI fixar matchmaking på Sävar Såg

Avancerad sågverksteknik swipar råvaran mot önskad slutprodukt.
Industriboomen i norra Sverige syns tydligt på de satsningar som sker inom skogsägareföreningen Norra Skogs sågverk Norra Timber. Istället för att bromsa sig igenom en tuff lågkonjunktur väljer föreningen att investera stort med totalt en halv miljard kronor. Investeringarna i Norra Timber Sävar gör att sågverket fortsätter hålla ställningen som ett av världens mest moderna sågverk.

Text Nadja Lindgren Publicerad 25 september 2023

- Sävar Såg ska uppdatera sin redan moderna maskinpark för att göra det möjligt att läsa stockens individuella fingeravtryck. Istället för att endast kunna sortera på egenskaper som stockens dimension och längd, innebär röntgenmöjligheten att det går att se stockens inre egenskaper, som till exempel kvistar, toppbrott med mera. Med hjälp av den informationen kan vi sedan ta till vara stocken ännu effektivare och plocka fram de slutprodukter som köpare önskar. En mer träffsäker matchmake mellan stock och köpare helt enkelt, berättar Fredrik Samuelsson, sågverkschef Norra Timber Sävar Såg.  

 

Tinder för norrländska trästockar 

Likt dagens populära dejtingappar, där du utifrån foton och särskilda preferenser matchar ihop kärlekssökande personer, kan Norra Timbers sågverk i Sävar med hjälp av röntgenfotografering av trästockarna och scanning av plankorna träffsäkert matcha sina produkter mot rätt kund.  

- Vi kommer med hjälp av avancerad teknik redan från början i sågverksprocessen kunna sortera fram stockar på ett helt nytt sätt, och avgöra vilken slutprodukt det ska bli innan vi sätter sågbladet i stocken. Tidigare har vi mer fått upptäcka egenskaper längs såglinjen, nu kan vi med hjälp av AI-teknik ”swipa” höger eller vänster redan i början av processen. Det blir ytterligare ett steg att kunna använda och maximera varje ”stockindivid” och istället för att se allt som ett kollektiv, berättar Fredrik Samuelsson. 

 

Investerar en halv miljard i modernare sågverk 

Styrelsen för Norra Skog, som ägs av sina 27 000 skogsföretagande medlemmar, har beslutat att investera drygt en halv miljard kronor i ny modern teknik vid sina tre sågverk i Kåge, Hissmofors och Sävar. Investeringen i Sävar landar på 200 miljoner och innefattar en helt ny mätstation inklusive marken för den, samt ombyggnationer i sågintaget för att förbättra styrningen i såglinjen. Resultatet kommer bli att varje enskild stock kan identifieras och bli möjlig att följa och dokumentera genom hela sågprocessen för att säkerställa maximalt utnyttjande av råvaran.  

- Och med en ständig förbättring av våra processer hoppas vi på att komma närmare 100% värdeutbyte i framtiden. Det är ett viktigt teknikkliv för att ännu bättre ta till vara skogens hållbara produkt, säger Fredrik Samuelsson. 
 

Minskad miljöpåverkan i fokus 

Genom att tillvara ta skogens förnybara råvara och skapa fossilfria produkter som binder kol – samtidigt som skogen växer, bidrar skogsindustrin till hela samhället och dess omställning mot en mer cirkulär och fossilfri framtid. Därför lägger Norra Timber stort fokus på att inget ska gå till spillo i produktionen av sågade och hyvlade trävaror. Till exempel används kutterspån till ströproduker för hästar och lantbruk, flis går till massabruk, och restprodukterna från sågen nyttjas för att via Umeå Energis fjärrvärmenät värma upp hushållen i Sävar samhälle. I investeringsplanerna byggs även dagvattenhantering för att minska miljöpåverkan. 

- Att bygga i trä är betydligt bättre och miljövänligare än att bygga i betong och stål. Ett aktivt skogsbruk och skogsindustri är därför är en viktig komponent för att lösa klimatfrågan. Vi månar om att ta tillvarata så mycket som möjligt av skogens värdefulla råvara, och med den här investeringen kan vi optimera nyttjandet av stocken och få ännu mindre spill, avslutar Fredrik Samuelsson. 

 

Norra Timbers investeringpaket 
Sävar såg uppdaterar sin maskinpark med ny mätstation och ombyggnationer i sågintaget - en investering på 200 miljoner kronor.  

Kåge såg investerar 300 miljoner för en ny delningssåg, avancerad röntgenmaskin och det nu pågående bygget av en ny modernare anläggning för timmersortering som kommer öka kapaciteten med 70 procent och möjliggöra en elektrifiering av maskinparken.  

Hissmofors såg har investerat 20 miljoner kronor i en röntgenram av senaste tekniken. Fura och gran körs nu samtidigt och inmätningskapaciteten ökar.  
 

 

För frågor kontakta Fredrik Samuelsson, Sågverkschef, Sävar såg 
Telefon: (+46) 70-577 46 90 eller fredrik.samuelsson@norraskog.se 

Pressbilder hittar du på norraskog.se.