Förbättrad trafiksäkerhet på sågverken

Norra Timber har nyligen genomfört ett projekt med syfte att förbättra trafiksäkerheten på sina anläggningar.

Publicerad 17 april 2024

Varje sågverk har noggrant granskats för att identifiera potentiella risker kopplade till trafiken på och omkring anläggningen. Cirka 50 olika risker har identifierats och förslag till åtgärder ska utarbetats för att minska eller eliminera dessa risker. Detta initiativ är en del av Norra Timbers kontinuerliga engagemang för att skapa en säker arbetsmiljö för alla våra anställda och besökare samt för att främja trafiksäkerheten i omgivningarna.