Äntligen vändning i sikte för sågverksindustrin

Året kommer sluta bättre än det började för skogsindustrin. Det tror Erik Eliasson, marknadschef på Norra Timber.
Ledare av Erik Eliasson, Marknadschef Norra Timber | Publicerad i Norra Timber News nr. 1 2024

Text Erik Eliasson, Marknadschef Norra Timber Publicerad 8 april 2024

FotoVictor Lundberg

I skrivande stund kan vi se i backspegeln och summera ett riktigt utmanande 2023. I Norden minskade produktionen rejält, speciellt i slutet av året. Minskningarna drivs främst av höga råvarukostnader och försvagningar i råvaruförsörjningen. Året slutade med en minskning av produktionen med sex procent i Sverige och med sju procent i Finland. Sågverkens råvarukostnader har skenat, samtidigt som trävarupriserna globalt är tillbaka på 2020 års nivåer. Kontentan är att rörelsemarginalerna knappt är positiva, ens för de allra effektivaste enheterna i branschen.
En konsekvens är att produktionen och färdigvarulagren med stor sannolikhet kommer fortsätta minska, i alla fall så länge vinstmarginalerna fortsätter krympa. Branschen kommer tvingas sträva mot en normalisering av lönsamheten genom kraftiga höjningar av trävarupriserna. Vi ser redan nu tydliga tecken på att lagerbrister, speciellt för gran, pressar upp prisnivåerna på vissa marknader.

Makroekonomiska faktorer talar också för en gradvis bättre efterfrågan under 2024. Jag hoppas att de scenarios som målas upp med sex räntesänkningar kommer att genomföras, med början under sommaren. För den nordiska marknaden, där andelen rörliga bolån är extremt hög, ger denna åtgärd väldigt stor effekt för investeringsviljan i byggsektorn. Sammanfattningsvis, om mitt scenario blir verklighet, kommer året sluta bättre än det började – för oss alla.

Internt på marknadsavdelningen inom Norra Timber har vi bildat en ny logistikenhet, där vi samlar all personal som jobbar med utlastningsadministration. Som chef för enheten har vi Jonas Ström – en erfaren person som närmast kommer från en tjänst som verksamhetsledare för ett åkeri. Vi har samtidigt gjort en översyn av arbetssätt och systemstöd, vilket lett till att vi kommer att införa digital in- och utcheckning för utgående trävarutransporter samt ett nytt bokningssystem som möjliggör val av mer hållbara frakter och enklare sätt att följa upp transporterna. Vår förhoppning är att vi, genom dessa insatser, ska kunna uppnå ett effektivare arbetssätt och sänka våra fraktkostnader, med förbättrad service.

I sommar genomför vi samtidigt stora investeringar i nya timmermätstationer i Kåge och senare i Sävar. Vi går också vidare med den nya timmersorteringen i Kåge som drar igång i höst med tillhörande CT-skanner.

På Norra Timber följer vi med andra ord vår långsiktiga utvecklings- och affärsstrategi och gasar nu ytterligare. Det är vårt sätt att tackla marknadsfluktuationerna.