Internationella vd:n: ”Norra Timber har en exceptionell kvalitet”

En av Norra Timbers största exportkunder är Swefl från Egypten. I maj besökte vd:n Nagy Mubasher med söner Norra Timbers huvudkontor och då passade vi på att få en liten pratstund.

Publicerad 18 juni 2024

Swefl Timber Trading är specialiserade på handel med sågade trävaror och trävaror internationellt och erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativt virke till kunder över hela världen. Norra Timber och Swefl har haft ett nära samarbete sedan 2013 och hittills har Norra Timber levererat hela en miljon kubikmeter till det egyptiska företaget.

– Under det senaste decenniet har vårt partnerskap navigerat genom olika hinder och osäkerheter och förvandlats från en blygsam början till ett formidabelt team. Det har varit förändringar i regler och förordningar, förändringar på marknaden och hos konsumenten, problem med banksystemet och valutan, en pandemi, konflikter i världen, sanktioner och marknadsvolatilitet. Trots utmaningarna har vår och Norra Timbers gemensamma beslutsamhet och synergi drivit oss framåt, stärkt vår position på marknaden och banat väg för framtida framgångar, säger Nagy Mubasher.

Han tillägger:

– Vårt samarbete med Norra Timber har utvecklats enormt under åren och vuxit sig starkare för varje utmaning vi har ställts inför. Vår förmåga att arbeta sömlöst tillsammans och genomföra extraordinära strategier har gjort det möjligt för oss att uppnå anmärkningsvärda volymer och resultat.

Övre raden: Patrik Patriksson (Norlat Shipping Ltd. AS), Abdelrahman Mobasher (Swefl), Ahmed Mobasher (Swefl), Paal Boehaugen (Norlat Shipping Ltd. AS). Nedre raden: Erik Eliasson (Norra Timber), Nagy Mobasher (Swefl), Niklas Gustafsson (Norra Timber)

 

Varför väljer ni trävaror från just Norra Timber?

– För den mycket goda virkeskvaliteten på Norra Timbers varor. Vår preferens för Norra Timbers varor bygger på vårt långvariga samarbete tillsammans. Vi har byggt upp ett rykte för Norras varor på marknaden vilket har gjort det till ett uppskattat varumärke som efterfrågas regelbundet, säger Nagy Mubasher.

Hur känns stabiliteten på marknaden för er nu?

– Den egyptiska marknaden har upplevt betydande stabilitet jämfört med de fluktuationer som upplevdes 2021. Med jämnare dollarkurser har virkesmarknaden fått ett stadigare fotfäste, vilket driver på en uthållig efterfrågan och konsumtion. Trots utmaningar som fluktuerande båtpriser har vårt samarbete säkerställt en effektiv sjöfart, vilket bidrar till vår fortsatta framgång. Men säkerhetssituationen, inklusive incidenter som blockeringen av Suezkanalen, kan ha en inverkan på vår verksamhet, särskilt när det gäller fartygsrutter och tidslinjer. Men eftersom vår huvudhamn Alexandria ligger väster om Suezkanalen har det ingen större påverkan på våra bulktransporter från Skandinavien. Vi har också vidtagit åtgärder för att minska sjöfartsriskerna, till exempel genom att diversifiera sjöfartsrutter och upprätthålla en nära kommunikation med sjöfartspartners för att snabbt kunna anpassa oss till eventuella störningar, säger Nagy Mubasher.

Vilka är era största kunder?

– Våra största kunder i Egypten inkluderar Bolty och Tahtawy som arbetar som återförsäljare för den lokala egyptiska marknaden och säljer till byggare, pallindustri, möbelarbetare med mera. Vi har etablerat starka partnerskap genom åren och dessa samarbeten har drivit betydande volym och tillväxt för vår verksamhet. Dessutom är våra produkter från Norra Timber mycket efterfrågade på grund av deras exceptionella kvalitet och rykte på marknaden. Egypten är fortfarande en nyckelmarknad för oss, men vi betjänar även kunder i andra länder i regionen, vilket bidrar till vår internationella närvaro och marknadsdiversifiering, säger Nagy Mubasher.

Hur ser marknadsutsikterna ut?

– Marknadsutsikterna i Egypten är lovande, med betydande utvecklingsprojekt planerade att slutföras till 2030. Den senaste tidens ökning av investeringar, särskilt efter Förenade Arabemiratens förvärv av mark, tyder på en robust efterfrågan på byggmaterial som timmer. Detta bådar gott för vår verksamhet, eftersom vi förväntar oss fortsatt tillväxt och möjligheter inom byggsektorn, säger Nagy Mubasher.