Tuffa utmaningar för sågverken

I skrivande stund har vi hunnit igenom det första av 2023. Ett halvår som genomsyras av en turbulent omvärld och osäkerhet. Men tack vare en väl utvecklad och tydlig affärsstrategi och stort engagemang hos vår personal har vi faktiskt lyckats sälja 95 procent av den volym vi sålde samma period 2022. Branschen ser ut att gå en osäker framtid till mötes med risk för höga råvarupriser, timmerbrist och samtidigt fallande trävarupriser.

Text Erik Eliasson Publicerad 29 juni 2023

FotoVictor Lundberg

Vi som arbetar med marknadsfrågor ser definitivt utmaningar framåt, speciellt inom segmentet byggträ i Norden som påverkas starkt av inflations- och ränteutvecklingen. Bostadsbyggandet i Norden rasar med uppemot 50 procent under 2023. Marknader utanför Norden, där optimismen varit betydligt större, har nu också tappat fart. Om byggandet i Norden är halverat är minskningen ca 30 procent i resten av världen. Sammantaget påverkas branschen mycket negativt av denna omställning till klart lägre efterfrågan. 

Dessbättre får vi svenska producenter viss draghjälp av att kronan nu fallit i värde mot Euron ned till lägsta nivån på 14 år, vilket ger oss lite välbehövlig konkurrenskraft ute i världen. Vi gynnas självklart också av att exporten från Ryssland och Belarus till Europa minskar utbudet med 10 milj/m3 per år. Kriget försvårar logistik och reservdelsförsörjning till sågverken i Ryssland. Deras totala export är faktiskt ner 20 procent under årets första kvartal. Läget för sågverk i Nordamerika och Centraleuropa är också ansträngt med mindre efterfrågan och svag timmerförsörjning.

Lägg därtill att trots höga råvarupriser i Norden och EU så råder timmerbrist för många sågverk. I norra Sverige kommer trenden med timmerbrist att ytterligare förstärkas på grund av statliga Svea Skogs aviserade omedelbara neddragning av slutavverkningar med hela 45 procent i området Norrbotten. Ett beslut som får förödande konsekvenser för direktdrabbade aktörer. Effekten blir samtidigt ett minskat utbud av sågade trävaror på kort och medellång sikt. Det minskade utbudet kan driva fram en vändning av prisutvecklingen för sågverken.

Den stora frågan är: Vad minskar mest - utbudet av trävaror eller efterfrågan? Oavsett hoppas vi att vårt stora och lojala kontaktnät över världen ännu en gång kommer att hjälpa oss igenom denna tuffa period.