Premier ska främja virkesavverkning

Att virke kan avverkas och levereras till industrin under alla årstider – även under blöta och regniga perioder – är viktigt för hela branschen. Därför har Norra Skog höjt premien för bland annat avverkningar som kan ske på barmark.  

– Vi har flera olika premier för att främja virkesleveranser. Det viktigt med fastigheter där skogen brukas så den kan ge råvara av hög kvalitet till både sågverk och massabruk, säger Jonas Arvidsson, marknadschef Virke på Norra Skog.  

Text Elin Olsson Publicerad 16 april 2024

FotoVictor Lundberg

Norra Skog äger Norra Timber, som har i uppdrag att bedriva industrin och marknadsförsäljning av de träprodukter som produceras. Kombinationen norrländsk skog och välutvecklad industri borgar för att Norra Skog kan skapa ett helhetstänk från planta till slutprodukt. 

Norra Skog erbjuder ett brett utbud av skogliga tjänster som gör skogsägandet enklare – med målsättningen att skapa lönsamhet för alla medlemmar både på kort och långsikt. Bland annat får alla 27 000 medlemmar ta del av Norra Skogs vinst – vinstdelning. 

– I år höjer vi vinstdelningen ytterligare. Det är glädjande att vi kan fortsätta stärka vår vinstdelning trots en mycket utmanande konjunktur för skogsindustrin. Det visar att vi är en stark förening även i tuffa tider, säger Jonas Arvidsson. 

Idag finns ett behov av att fler avverkningar kan ske på barmark. Därför har Norra Skog även höjt premien för avverkningar som kan ske under dessa perioder.  

– Vi ser redan nu att vi köpt en större andel av dessa avverkningar. Det är glädjande både för oss som jobbar med virket att det är jämnare fördelat över året, men framför allt för markägaren som får en ännu högre ersättning, säger Jonas Arvidsson. 

För Norra Skog är det viktigt med fastigheter där skogen brukas så den kan ge råvara av hög kvalitet till både sågverk och massabruk. En förutsättning för ett aktivt skogsbruk är att skogen är lätt att nå och då är skogsbilvägar en bra investering. Skogsbilvägen gör att åtgärder som föryngring och röjning blir lättare att genomföra samt att kostnaden för avverkning och transport sjunker. Dessutom kan fler avverkningar ske under barmarksperioden, vilket ger högre ersättning för virket.  

– Vi på Norra Skog ser en stor nytta med ett välfungerande nät av skogsbilvägar och har därför ökat premien för avverkningar som har en väg av bra standard och virket kan transporteras under barmarksperioden. Vi har en egen avdelning som jobbar med vägfrågor – Vägbyrån – som erbjuder våra kunder hjälp att planera och bygga skogsbilvägar. Vi ser att intresset för både nybyggnationer och förbättringar av befintliga vägar ökar, säger Jonas Arvidsson. 

Norra Timber ägs av Norra Skogs 27 000 medlemmar, som brukar sin skog hållbart och förser såg- och byggproduktsindustrierna med ett jämt flöde av råvara.  

– Det är tryggt och en stor styrka, säger Jonas Arvidsson.