Byggprodukter

Norra Timbers byggprodukter produceras i Kåge, Hammerdal och Hissmofors.

Norra Timber erbjuder ett komplett sortiment av skandinaviskt byggträ i furu och gran. Förädlingsenheterna producerar ytterpaneler, råspont, hållfasthetssorterade reglar i längder upp till tio meter, trall och läkter. Panelerna finns även som grundmålade och mellanstrukna. 

Produkterna vidareförädlas genom torkning, hyvling, kapning, fingerskarvning och hållfasthetssortering. De kundanpassas därefter ytterligare genom buntning och streckkodsmärkning.  

 

Sortiment och kontakt

Byggprodukter

Norra Timbers byggvarusortiment består av både furu och gran...

Byggproduktsenheter

Norra Timbers byggprodukter produceras i Kåge, Hammerdal och...