Våra industrier

Inom Norra Timber arbetar vi målmedvetet med utveckling genom att ha personal med hög kompetens och vi gör ständigt tekniska investeringar i våra anläggningar. På så sätt kan vi utveckla efterfrågade produkter med ökad förädlingsgrad.

Industridelen omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier närmare 500 000 kubikmeter trävaror, varav ungefär 80 000 kubikmeter förädlas och kundanpassas. Därtill produceras cirka 60 000 stycken svarvade furustolpar per år. Av trävaruförsäljningen exporteras ungefär 60 procent till drygt 20 internationella marknader.