Våra industrier

Inom Norra Timber arbetar vi målmedvetet med utveckling genom att ha personal med hög kompetens och vi gör ständigt tekniska investeringar i våra anläggningar. På så sätt kan vi utveckla efterfrågade produkter med ökad förädlingsgrad.