Hissmofors såg

Sågverket har i nuläget en årsproduktion på cirka 160 000 kubikmeter, med målsättningen att öka produktionen till 200 000 kubikmeter inom de närmsta två åren.

I anslutning till sågen ligger Byggprodukter Hissmofors samt impregneringen och ambitionen är att sågen i så stor utsträckning som möjligt ska försörja den egna vidareförädlingen med råvara.

Besöksadress: Bruksgatan 1, 835 33 Krokom

Fakta

Årsproduktion: Cirka 160 000 kubikmeter sågad vara
Råvara: 70 procent gran och 30 procent fura.
 

Sortiment och kontakt

Sågade produkter

Norra Timber levererar trävaror av högsta kvalitet.

Hissmofors såg