Hissmofors såg

Sågverket har i nuläget en årsproduktion på cirka 160 000 kubikmeter, med målsättningen att öka produktionen till 200 000 kubikmeter inom de närmsta två åren.

I anslutning till sågen ligger Byggprodukter Hissmofors samt impregneringen och ambitionen är att sågen i så stor utsträckning som möjligt ska försörja den egna vidareförädlingen med råvara.

Fakta

Årsproduktion: Cirka 160 000 kubikmeter sågad vara
Råvara: 70 procent gran och 30 procent fura.