Kåge såg

Kåge såg är en modern industri som ständigt utvecklas och förbättras. Sågverket använder en Linck/Heinola profileringssåglinje med den senaste tekniken inom en rad områden, bland annat med aktiv kurvsågning och den så kallade Spline optimeringen för sågning i S-kurvor för maximalt utbytet av varje stock i farter upp till 150 meter/min.

Sågen är specialiserad mot produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet och har effektiva produktionsenheter. Sågverket är den största säljaren av sågad gran i norra Norrland. 
Anläggningen, som ligger nära utskeppningshamnar, har stor kapacitet för kundanpassning genom bland annat nedtorkning. Råvaran kommer från senvuxet virke från Västerbotten och Norrbotten. Det geografiska läget ger Kåge såg en väldigt strategiskt position ur logistisk synvinkel.

Besöksadress:
Hamnen 1, 934 31 Kåge
Telefon: 0910-73 83 00
Fax: 0910-73 83 20

Fakta

Årsproduktion: Cirka 280 000 kubikmeter. (Budget 2021 285´ m^3)
Råvara: 50 procent furu och 50 procent gran.

 

Sortiment och kontakt

Sågade produkter

Norra Timber levererar trävaror av högsta kvalitet.

Kåge såg