Kåge såg

Kåge såg är en modern industri som ständigt utvecklas och förbättras. Sågverket använder den senaste tillgängliga tekniken inom en rad områden och optimerar utbytet av varje stock i sin 45 meter långa såglinje.

Sågen är specialiserad mot produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet och har effektiva produktionsenheter. Sågverket är den största säljaren av sågad gran i norra Norrland.

Anläggningen, som ligger nära utskeppningshamnar, har stor kapacitet för kundanpassning genom bland annat nedtorkning. Råvaran kommer från senvuxet virke från Västerbotten och Norrbotten. Det geografiska och samtidigt natursköna läget ger Kåge såg en väldigt strategiskt position ur logistisk synvinkel.

Fakta

Årsproduktion: Cirka 240 000 kubikmeter sågad vara.
Råvara: 50 % furu och  50 % gran.