Tryckimpregnerad brun trall

När du planerar att bygga en fristående uteplats eller ett förråd är det viktigt att välja material som kan ge din konstruktion ett långt och hållbart liv. Tryckimpregnerat virke är det perfekta valet för att säkerställa stabilitet och säkerhet i ditt byggprojekt.

Vi lägger stor vikt vid kvaliteten på vårt virke eftersom vi vet att det är avgörande för resultatet av ditt byggprojekt. Med produkter från Norra Timber kan du regla upp ett hållbart och pålitligt bygge som kommer att stå emot tidens påfrestningar.

Högsta betyg i miljöklassning

De täta årsringarna i vår norrländska furu, som består av stor andel kärnved, bidrar till att det tränger in väldigt lite impregneringsvätska i våra produkter. Istället är det kärnvedens naturliga rötbeständighet som skyddar Norra Timbers varor allra mest, och mindre impregneringsvätska behövs. Därav får vi högsta betyg i de olika miljöklassningarna, då vår egen impregnering har lägsta miljöpåverkan enligt Byggvarubedömningen.

Vi kan leverera grön- eller brunimpregnerade varor enligt Nordiska Träskyddsrådets regler i alla de vanligaste dimensionerna och sorterna som används vid byggen: trall, ytterpaneler, konstruktionsvirke, stolpar och handledare.

Om träskyddsmedel

Träskyddsmedlen som används i Sverige är noga kontrollerade och godkända av Kemikalieinspektion och regleras enligt EU:s biocidförordning för att säkerställa minimal miljöpåverkan. 

Den vätska som används för tryckimpregnering innehåller kopparsalter, vilka är samma ämnen som används i båtbottenfärger för att bekämpa alger. Koppar är en essentiell metall för både människor och naturen, men i för höga koncentrationer kan den vara giftig för vattenlevande organismer. Den mängd koppar som finns i tryckimpregneringsvätskan är dock mindre än fyra gram per löpmeter  virke.

Dimensioner

Dimension Virkesåtgång lm/m² VilmaBas
28x145 NTR AB Brun N/A

Kontakta oss för mer information

Sälj och produktsupport.

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige Sverige

Erik Högbom

Försäljningschef Byggprodukter

Patrik Rådin

Administratör Byggprodukter Byggprodukter

Här kan du hitta våra varor

Hela eller delar av vårt sortiment finns hos våra återförsäljare.

Här ser du hela vårt sortiment

Läs vår digitala produktkatalog. Här hittar du alla våra byggprodukter för den svenska och norska marknaden, kontaktuppgifter och information om våra samarbeten.