Tryckimpregnerad ytterpanel - Rektangulär

Ytterpanelbräda av den senvuxna norrländska fururåvaran med täta årsringar för snygg och hållbar panel, impregnerad för ytterligare motståndskraft.

Högsta betyg i miljöklassning

De täta årsringarna i vår norrländska furu, som består av stor andel kärnved, bidrar till att det tränger in väldigt lite impregneringsvätska i våra produkter. Istället är det kärnvedens naturliga rötbeständighet som skyddar Norra Timbers varor allra mest, och mindre impregneringsvätska behövs. Därav får vi högsta betyg i de olika miljöklassningarna, då vår egen impregnering har lägsta miljöpåverkan enligt Byggvarubedömningen.

Vi kan leverera grön- eller brunimpregnerade varor enligt Nordiska Träskyddsrådets regler i alla de vanligaste dimensionerna och sorterna som används vid byggen: trall, ytterpaneler, konstruktionsvirke, stolpar och handledare.

Om träskyddsmedel

Träskyddsmedlen som används i Sverige är noga kontrollerade och godkända av Kemikalieinspektion och regleras enligt EU:s biocidförordning för att säkerställa minimal miljöpåverkan. 

Den vätska som används för tryckimpregnering innehåller kopparsalter, vilka är samma ämnen som används i båtbottenfärger för att bekämpa alger. Koppar är en essentiell metall för både människor och naturen, men i för höga koncentrationer kan den vara giftig för vattenlevande organismer. Den mängd koppar som finns i tryckimpregneringsvätskan är dock mindre än fyra gram per löpmeter  virke.

Dimensioner

Dimension NTR Klass Sortering
22x45 NTR AB G4-2
22x70 NTR AB G4-2
22x95 NTR AB G4-2
22x120 NTR AB G4-2
22x145 NTR AB G4-2

Kontakta oss för mer information

Sälj och produktsupport.

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige Sverige

Erik Högbom

Försäljningschef Byggprodukter

Per-Ola Engerup

Säljare Byggprodukter Norge Norge

Här kan du hitta våra varor

Hela eller delar av vårt sortiment finns hos våra återförsäljare.

Här ser du hela vårt sortiment

Läs vår digitala produktkatalog. Här hittar du alla våra byggprodukter för den svenska och norska marknaden, kontaktuppgifter och information om våra samarbeten.