Underlagsspontluckor G4-3

Underlagsspontluckor från Norra Timber är sammanspikade med veckade spikbleck och tillåter hantering från båda sidor utan att luckan faller isär.

Produktegenskaper 

Spara tid och pengar med underlagssponstluckor från Norra Timber.I Sverige har underlagsspontluckan, även kallad råspontlucka, blivit den vanligaste produkten vid takläggning. Anledningen är att det är betydligt effektivare att använda en lucka istället för lösa spontbrädor eftersom luckan bygger 540 millimeter  på bredden. Väljer du dessutom en målad (mellanstruken) variant finns det ännu mer tid att spara.

Gör byggandet enklare och effektivare

Råspontluckor från Norra Timber görs av norrländsk senvuxen gran med täta årsringar, vilket ger ett hållbart och mycket stabilt underlag vid takläggning av takpapp, pannor och plåt. Ena sidan på luckan är rillad (finräfflad), för att få bort näringsämnen från ytan och därmed minska risken för mögelpåväxt och missfärgning. 

Vi ändspontar all vår underlagsspont, så du behöver inte skarva på takstolarna – och du kan nyttja spontens längd maximalt. Det gör det mer effektivt vid läggningen. 

Enkel montering av underlagsspontluckor

Underlagsspontluckor från Norra Timber är sammanspikade med veckade spikbleck och tillåter hantering från båda sidor utan att luckan faller isär.

Underlagsspontluckan läggs med den bästa sidan nedåt och den notade, spårade kanten nedåt takfallet. Slå ihop luckorna ordentligt. 
Tänk på att taken alltid ska täckas för att ge skydd mot väta när monteringsarbetet pågår

Vi rekommenderar att man använder takfotluckor av kvalitet G4-2 vid synliga takutsprång med synlig undersida. Denna höga kvalitet passar bättre för målning och resultatet blir därför bättre även visuellt. 

I den färdiga inbrädningen får det inte finnas uppstickande spik, skruv eller annat som kan orsaka skador på täckning med plåt, tätskiktsmattor, dukar med mera. 

Du skarvar stumt över stöd, med högst varannan skarv över samma stöd. Tänk på att centrumavståndet mellan stöden får vara maximalt 1 200 millimeter. Vi rekommenderar varmförzinkad spik på 2,8 x 75 millimeter eller 2,3 x 60 millimeter.

Luckor där brädorna är 95 millimeter spikas med en spik per bräda. Luckor med brädor som är 120 millimeter monteras med skarv över takstolen och spikas med två spikar per bräda. 

Teknisk information

Användningsområde: Tak
Ytbehandling: Hyvlad
Struktur: Rillad

Längder: 2,4/3,0/3,6/4,2/4,8 

Dimensioner

Dimension lpm/m² Antal/pkt
20x540 1,85 52 st
23x540 1,85 44 st

Minsta tillåtna brädtjocklek 

Följ dessa rekommendationer för minsta tjocklek på underlags- och takfotsspontsluckor i takkonstruktion*.

23 millimeter

  • Tätskiktsmattor och dukar
  • Plan plåt
  • Svetsade band av rostfri stålplåt
  • Takskiffer
  • Sedumtak, maximalt 150 kilo/m2
  • Solceller på underliggande plåt eller takpannor


20 millimeter

  • Profilerad plåt
  • Takpannor av tegel eller betong
  • Takspån av trä 

* Enligt ”AMA-hus 21 HSD.1331/1” (lägga in länk) gäller detta för takkonstruktioner med högst 1 200 millimeter centrumavstånd och i snözon 1–2,5.

Kontakta våra säljare

Patrik Rådin

Produktspecialist Byggprodukter

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige Sverige

Per-Ola Engerup

Säljare Byggprodukter Norge Norge

Här kan du hitta våra varor

Hela eller delar av vårt sortiment finns hos våra återförsäljare.

Här ser du hela vårt sortiment

Läs vår digitala produktkatalog. Här hittar du alla våra byggprodukter för den svenska och norska marknaden, kontaktuppgifter och information om våra samarbeten.