Formvirke

Vårat formvirke är formstabilt och finns i flera olika dimensioner, formbrädor, formreglar och trekantslist.

Brett sortiment på lager

Vi lagerför ett brett sortiment av reglar i olika dimensioner, kvalitetsklasser och längder för att möta behoven hos olika byggprojekt. Från bärande konstruktioner och takstolar till innerväggar – vårt konstruktionsvirke är mångsidigt och anpassat för olika användningsområden.

Dessutom erbjuder vi ett sortiment med kortkapade reglar för innerväggar, vilka minimerar spill, snabbar upp och underlättar hantering på bygget.

Dimensioner

Dimension Typ VilmaBas
45x45 Trekantsläkt / Gjutlist VB1202
21x95 Formbräda VB1207
45x95 Formregel VB1208

När både hållfasthet och estetik är viktigt

Kvalitetsklassen G4-3 (OS-V) är en annan standard som används för att klassificera och bedöma hållfastheten hos konstruktionsvirke. Den följer tyska standarder och är vanligt förekommande i träindustrin, särskilt för export till vissa marknader som kräver denna specifika klassificering.
G4-2 (OS-V) används vanligtvis för konstruktioner där både hållfasthet och estetik är av stor vikt.

Virket i denna klass är lämpligt för användning i olika typer av byggprojekt där både konstruktionens prestanda och dess visuella utseende är avgörande faktorer. Det används ofta i högkvalitativa snickeriprodukter, inredningsdetaljer och andra arkitektoniska applikationer där det visuella utseendet är viktigt.

Miljövänligt och hållbart

Vårt konstruktionsvirke kommer från ansvarsfullt skötta skogar i norra Sverige och vi är engagerade i att bevara och skydda skogarna för framtida generationer.

Minskad miljöpåverkan

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att använda resurserna effektivt, både inom skogsbruk och skogsindustri, och genom att arbeta mot hållbara produktionsmetoder.

Kontakta våra säljare

Med vårt fokus på kvalitetssortering, brett sortiment och hållbarhet är vi en pålitlig partner för byggindustrin i hela Norden.

Kontakta oss i dag för mer information och för att diskutera hur vårt konstruktionsvirke kan passa dina behov och projekt.

Patrik Rådin

Administratör Byggprodukter Byggprodukter

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige Sverige

Per-Ola Engerup

Säljare Byggprodukter Norge Norge

Här kan du hitta våra varor

Hela eller delar av vårt sortiment finns hos våra återförsäljare.

Här ser du hela vårt sortiment

Läs vår digitala produktkatalog. Här hittar du alla våra byggprodukter för den svenska och norska marknaden, kontaktuppgifter och information om våra samarbeten.