Dimensionshyvlat G4-2 och G4-3

Formstabilt,  byggvirke från norrländska skogar. G4-2 för synliga konstruktioner och G4-3 där det visuella inte har någon betydelse.

Brett sortiment på lager

Vi lagerför ett brett sortiment av reglar i olika dimensioner, kvalitetsklasser och längder för att möta behoven hos olika byggprojekt. Från bärande konstruktioner och takstolar till innerväggar – vårt konstruktionsvirke är mångsidigt och anpassat för olika användningsområden.

Dessutom erbjuder vi ett sortiment med kortkapade reglar för innerväggar, vilka minimerar spill, snabbar upp och underlättar hantering på bygget.

Dimensioner

Dimension Sortering VilmaBas
28x45 G4-3 VB0806
28x70 G4-3 VB0807
28x70 G4-2 N/A
34X70 G4-2 VB0811
34x70 G4-2 Ändspontad N/A
45x45 G4-2 VB1822
45x70 G4-2 N/A
45x95 G4-2 N/A

När både hållfasthet och estetik är viktigt

Kvalitetsklassen G4-2 (OS-V) är en annan standard som används för att klassificera och bedöma hållfastheten hos konstruktionsvirke. Den följer tyska standarder och är vanligt förekommande i träindustrin, särskilt för export till vissa marknader som kräver denna specifika klassificering.
G4-2 (OS-V) används vanligtvis för konstruktioner där både hållfasthet och estetik är av stor vikt.

Virket i denna klass är lämpligt för användning i olika typer av byggprojekt där både konstruktionens prestanda och dess visuella utseende är avgörande faktorer. Det används ofta i högkvalitativa snickeriprodukter, inredningsdetaljer och andra arkitektoniska applikationer där det visuella utseendet är viktigt.

Miljövänligt och hållbart

Vårt konstruktionsvirke kommer från ansvarsfullt skötta skogar i norra Sverige och vi är engagerade i att bevara och skydda skogarna för framtida generationer.

Minskad miljöpåverkan

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att använda resurserna effektivt, både inom skogsbruk och skogsindustri, och genom att arbeta mot hållbara produktionsmetoder.

Kontakta våra säljare

Med vårt fokus på kvalitetssortering, brett sortiment och hållbarhet är vi en pålitlig partner för byggindustrin i hela Norden.

Kontakta oss i dag för mer information och för att diskutera hur vårt konstruktionsvirke kan passa dina behov och projekt.

Patrik Rådin

Administratör Byggprodukter Byggprodukter

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige Sverige

Per-Ola Engerup

Säljare Byggprodukter Norge Norge

Här kan du hitta våra varor

Hela eller delar av vårt sortiment finns hos våra återförsäljare.

Här ser du hela vårt sortiment

Läs vår digitala produktkatalog. Här hittar du alla våra byggprodukter för den svenska och norska marknaden, kontaktuppgifter och information om våra samarbeten.