Fabriksmålad ytterpanel (CMP)

Fördelarna med fabriksmålade ytterpaneler är många. Det blir både billigare och lättsammare än att anlita en målare, panelerna kan monteras året runt oavsett väder och kräver dessutom mindre underhållsarbetet under fasadens totala livslängd. 
 
Norra Timber är en godkänd leverantör av CMP, certifierad målad panel, och kan därmed erbjuda hela tio års garanti. 

Fabriksmålade ytterpaneler är ett kvalitativt, lättsamt och billigt val jämfört med omålade paneler, i alla fall om man värdesätter sitt eget arbete! Mest populärt i dag är mellanstruken ytbehandling, där vi i fabrik, under optimala förhållanden, både lagt på en grundfärg och en täckfärg. Det enda du behöver göra efter montering är att måla med en bra slutstrykningsfärg.  
 
Vi målar våra ytterpaneler i egen regi i vårt måleri i Hammerdal. Vi lagerför ett antal olika dimensioner och profiler, men bara i vitt. Vill du ha en annan kulör kontaktar du någon av våra säljare för kostnadsförslag, likaså om du önskar en profil som du inte hittar här nedan. Även som hustillverkare kan du beställa färdigmålade paneler från oss.  

Vad innebär CMP?

CMP, certifierad målad panel, är ett kvalitetssäkringssystem för industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Det säkerställer höga krav på trä, färg, fuktkvot och ytbehandlingsprocess för att optimera panelbrädornas funktion och livslängd. CMP-godkända panelbrädor dokumenteras noggrant under tillverkningsprocessen för spårbarhet och hög kvalitet. 

  

Kombinerad kvalitet och garanti 

Med CMP får du en produkt som kombinerar kvalitet, tidsbesparing, ekonomiska fördelar, miljöbesparing och tio års funktionsgaranti. Färgerna är noggrant testade och specialanpassade för utvändigt trä, applicerade under optimala förhållanden för lång livslängd och enhetligt resultat. 

  

Tids- och kostnadsbesparing 

CMP-panelbrädor levereras färdiga för montering och kan monteras upp oavsett väder. Även om det kostar lite mer för materialet än om man målar själv, är CMP en smartare lösning eftersom du slipper hyra av byggnadsställningar under lång tid – och vädret spelar ingen roll. Det behövs endast ett eller två lager färg vid slutstrykning och panelen kräver mindre underhållsarbetet under fasadens livslängd, vilket sparar tid och kostnader. 

 

Miljövänlig och hållbar lösning 

Färgen på en träfasad står för en stor del av utsläppen. Genom CMP-godkända panelbrädor minskar den totala klimatpåverkan med över 30 procent jämfört med andra fasader.  

Med CMP-systemet optimeras mängden färg på panelbrädorna för att uppfylla de funktionskrav som ställs på produkten. Det innebär minskat spill jämfört med konventionellt handstrukna panelbrädor och det förbättrar arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. 

Den initiala färgningen sätter dessutom standarden för den färdiga fasadens framtida underhållsintervall och totala livslängd. Genom att applicera färg under optimala industriella förhållanden kan underhållsintervall förlängas och den totala klimatpåverkan ytterligare minskas. 

 

Standardiserade regelverk 

Reglerna för CMP-systemet säkerställer hög kvalitet och harmoniserade produktspecifikationer för utvändiga panelbrädor, vilket underlättar val för projektörer, kunder och säljare.   

Godkända tillverkare har rätt att märka panelbrädorna med Svenskt Träs CMP-varumärke. CMP-godkända panelbrädor finns i två ytbehandlingsklasser: CMP-G (grundmålade) och CMP-G/M (grundmålade och mellanstrukna), baserat på testresultat och antal lager färg som krävs för komplett ytbehandling.