ThermoWood

Värmebehandlat trä, så kallad ThermoWood®, är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke. Värmebehandlingen ger positiva effekter så som motståndskraft mot röta och svamp, ökad formstabilitet, minskad sprickbildning och förbättrad isoleringsförmåga.

Vad är värmebehandlat trä?

Det är sedan länge känt att trä som bränns får ökad formstabilitet och blir mer motståndskraftigt mot röta och svamp. Detta utnyttjade man redan under vikingatiden då det virke som skulle användas till pålar i bryggor brändes för att hålla längre. Dessvärre blev träet skört och torrt av att brännas. Idag har man utvecklat tekniken och på så sätt lyckats lösa dessa problem. Dagens värmebehandlade trä, ThermoWood®, har många positiva egenskaper. Virkets motståndskraft mot röta och svamp, formstabilitet och avsaknad av kemikalier är bara några av fördelarna. Värmebehandling kan användas på många träslag.

Så här går värmebehandlingen till:
1. Virket värms upp till 212 grader Celsius. Uppvärmningen avslutas innan träet förkolnas. 
2. Vid uppvärmningen förändras träets kemiska struktur vilket innebär att virkets egenskaper ändras. Formstabilitet, motståndskraft mot röta och svamp samt ökad isoleringsförmåga är några av de positiva effekterna till följd av uppvärmningen. 
3. Resultatet är ett virke i en genomfärgad gyllenbrun färg. Låter man virket utsättas för sol utan att ytbehandlas först antar träet med tiden en vacker silvergrå ton. 

Varför välja värmebehandlat trä?

Det finns många olika anledningar att välja värmebehandlat trä. Nedan listas de positiva egenskaper som uppstår genom värmebehandlingsprocessen. 

 • Bra motstånd mot röta och svamp
 • Under uppvärmningen försvinner de näringsämnen som finns i träet. Detta innebär att röta och svamp har mycket svårt att få fäste och utvecklas.
 • Formstabil
 • Värmebehandlat trä har mycket låg fuktkvot och absorberar mindre fukt än vanligt virke vilket ökar formstabiliteten med upp till 50 procent.
 • Ökad isoleringsförmåga
 • Värmebehandlat trä blir mer poröst än annat trä. Detta innebär att isoleringsförmågan ökar med ca 25–30 procent jämfört med obehandlat trä. Detta gör att ThermoWood® passar utmärkt till bastulavar.
 • Miljövänligt
 • Tack vare de positiva egenskaper som uppstår genom värmebehandlingen behöver inga miljö- och hälsoskadliga kemikalier användas. Det virke som används är frisk kvistsorterad furu från miljöcertifierat skogsbruk från norra Sverige.
 • Uttjänt virke sorteras och slängs som obehandlat trä - ThermoWood® kan med fördel eldas upp eller slängas som vanligt trä. Detta till skillnad mot tryckimpregnerat virke, NTR-klassade, som måste deponeras som farligt avfall.
 • Längre livslängd - Vid värmebehandling av trä ökar livslängden, den så kallade beständigheten. Ju högre temperatur desto bättre beständighet. Däremot minskar styrkan i virket varför det är viktigt att välja värmebehandlat trä från en licensierad tillverkare.
 • Minskad sprickbildning - I och med att värmebehandlat trä är mycket formstabilt minskar sprickbildningen i träets yta.
 • Alternativ till ceder och tropiska träslag - ThermoWood® är det perfekta miljövänliga alternativet till importerade träslag som ceder och lärk samt tropiska träslag. Anledningen är att cederträ transporteras långa sträckor, oftast från Kanada. Tropiska träslag transporteras även de långa avstånd och kan i vissa fall komma från miljömässigt tveksamma skogsbruk. Tropiska träslag kräver ofta ursprungscertifikat och andra dokument för att få säljas.
 • Genomfärgad - Efter behandlingen får virket en genomgående gyllenbrun färg vilket innebär att det är enkelt att bearbeta och att klyva fram ämnen eller slipa ytor utan märkbara färgskiftningar.
 • Ingen kåda - Produkten är fri från kåda i och med att kådan försvinner under värmebehandlingsprocessen. Kådfriheten förhindrar att färgen lossnar då kådan frigörs.

 

Bearbetning och montering av ThermoWood

Använd vassa verktyg
Eftersom värmebehandlingen gör virket sprödare rekommenderas det att man använder vassa verktyg vid bearbetning av ThermoWood®. Tänk även på att förborra träet vid skruvning och spikning nära ändytor för att undvika sprickor. 
Rostfria spikar och skruvar
ThermoWood® har något lägre pH än obehandlat trä varför missfärgning kan uppstå. Använd därför gärna syrafasta spikar och skruvar.
Limning
Erfarenheter från limning på ThermoWood® trä visar att det fungerar som för vanligt trä, förutom vad gäller PVAc-lim. Detta lim är vattenbaserat och kräver en betydligt längre press- och härdningstid då ThermoWood® används. Vid användning av PU-lim krävs att extra mycket vatten tillsätts vid härdning då fukthalten i ThermoWood® är lägre än i annat trä.
Hållfasthet
Hållfastheten i värmebehandlat trä är lägre och ej lämplig i beräknade hållfasthetsklassade konstruktioner.
Beständighet
Den biologiska resistensen mot nedbrytning, eller den naturliga beständigheten som den också kallas, skiljer sig mycket mellan olika träslag. Därför finns det tre standarder som klassificerar detta. EN 350-1 är av särskilt intresse i och med att den redovisar den naturliga beständigheten hos kärnveden bland ett hundratal kommersiellt intressanta träslag.

Vill du veta mer om produkten? Läs mer här.

Vill du veta mer?

Erik Högbom

Försäljningschef Byggprodukter

070-237 51 27

Produktblad

  ThermoWood (PDF)