Stallströ & lantbruksströ

Norra Timbers strö är fritt från damm, tack vare vår unika reningsprocess.

Vårt stallströ är särskilt lämpligt för känsliga hästar, fjäderfän eller kliniker med högt ställda renlighetskrav. Den slutna och väl kontrollerade produktionsprocessen säkerställer att torr råvara utan mögel används, samtidigt som avsaknaden av damm i balarna skapar en mjuk och luftig bädd, med låg risk för svamp- och mögelangrepp vid användandet.

Norra Timbers lantbruksströ består av finmalet kutterspån med hög uppsugningsförmåga och är väl anpassat för att passa i ladugårdar. Även denna produkt är är dammavskild vilket ger en bättre miljö för både djur och människa.

Emballaget som används i balarna är av återvunnen och återvinningsbar plast. Det rena träet i pallarna kan energiåtervinnas. Vi har hög leveransförmåga och kan leverera snabbt.
Både stall- och lantbruksströ är miljöcertifierat enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

För prisuppgift och beställning av stallströ eller lantbruksströ: Norra Timber, Wilma Sundquist tel: 076-115 82 97 eller wilma.sundquist@norraskog.se

Vill du veta mer?

Wilma Sundquist

Säljare stallströ & lantbruksströ

076-115 82 97

Produktinformation

Balstorlek: 21-22 kg.
Pallstorlek: Engångspall i europapallstorlek, 800x1200mm.
Antal balar per pall: 21 st. Pallens totalvikt är ca 450 kg.
17 st. pallar bil.
47 st. pallar bil med släp.
32 st. pallar trailer.