Kraft & telestolpar

Norra Timbers stolpproduktion sker i Agnäs, strax utanför Bjurholm i Västerbottens inland. Vår största produkt är idag kraft- och telestolpar i längderna 7–19 meter i olika dimensioner. Merparten av produktionen levereras som obehandlade svarvade stolpar.

Stolpar

Svarvade furustolpar i längderna 7–19 meter. 

Impregnering

Legoimpregnering av sågat och hyvlat virke. Impregnering utförs med Wolmanit CX-8 i NTR-klass A och AB.

Cylindersvarvade och stängselstolpar

Försäljning av impregnerade cylinder- och stängselstolpar.