Brandskyddat trä

Genom århundraden har trä använts i konstruktioner och beklädnad både inomhus och utomhus. Med hjälp av modern teknik kan trä användas även där det ställs höga krav på brandskydd, till exempel i ytskikt och tändskydd i samlingslokaler, utrymningsvägar och utomhusfasader i flervåningshus.

Norra Timber AB samarbetar med Woodsafe Timber Protection för att du som är byggare, konstruktör, brandkonsult eller arkitekt ska kunna använda trä med bibehållna egenskaper och samtidigt uppfylla alla brandtekniska krav.

Brandskyddet uppfyller gällande Nationella och Europeiska brandtekniska krav ställda på träpanel och träbaserad skivmaterial. Brandskyddet har den högsta brandklassen som kan fås på brännbara material; B-s1,d0, där B står för ett i grunden brännbart material, s1 står för smoke1 dvs den minsta rökutvecklingen (betydelsefullt i loftgångar och utrymningsvägar) och d0 Droplets0 dvs inga brinnande droppar uppstår. Brandskyddsimpregneringen sker industriellt genom vakuum och tryckprocess och tillgodoser EU:s konstruktionsdirektiv CPD 89/106 EEG, BVL och nationella riktlinjer enligt BBR. Denna impregnering gör att hållbarheten för brandskyddet blir ca 50 år, samma som man räknar med för själva panelen. Inte att jämföra med brandskyddsmålning där hållbarheten är lika som målningen, oftast ca 10 år.