Skeppningsmärken

Norra Timbers skeppningsmärken står för jämn och hög kvalitet för sågade trävaror.

Kvalitet
Skeppningsmärke
O/S
V
VI
Bygg
O/S-V
Möbel
O/S-V-VI
V-VI
Golv
Grönkvist/Friskkvist
FOHC
Lamina
Genban
C18
C30
C30+