Underlagsspontlucka

Norra Timbers underlagsspontlucka är konstruerad för att spara tid och pengar vid framförallt takläggningsarbete.

Typgodkänd SP SITAC 1002,  Underlagsspontlucka SC 0254-10. Norra Timbers underlagsspontlucka består av lameller* av norrländsk senvuxen gran. Luckorna är stabila och hanterbara tack vare sammanfogning med spikbleck. Luckorna är bearbetade på alla fyra sidor för att minska risken för mögelangrepp. Ovansidan är rillad för bl.a. halkskydd.

Bredd samtliga luckor  540 mm
Längd  20mm   2,4m/3,0m/3,6m/4,2m/4,8m
Längd  23mm   2,4m/3,6m
Kvalité Råspontlucka / Underslagsspontlucka  G4-3 (VI) sidoutbyte
Kvalité Takfotslucka G4-2-G4-0 (OS-V) centrumutbyte
Ytbehandling Takfotslucka  grund målning (Vit) eller grund och mellanstrykning (valfri kulör)
Råspontuckorna kan beställas exaktkapade för snabbare montage och mindre spill.
 

* Enskilda lameller är full längd eller med godkänd konstruktionsfingerskarv.

Vill du veta mer?

Erik Högbom

Säljare Byggprodukter Sverige

Björn Sanchez

Säljare Byggprodukter Norge

Per Boman

Teamledare Byggprodukter