Konstruktionsvirke

Vi erbjuder reglar i olika dimensioner, kvalitetsklasser och har allt från bärande konstruktioner till innerväggar. Vi har exempelvis kortskarvade raka reglar för innerväggar som minimerar spill och underlättar hantering på bygget.
Formvirke
Läs mer
Fingerskarvade reglar C24
Läs mer
Kortreglar
2700 mm
Läs mer
Reglar C24
Läs mer
Sparrar
Läs mer
Stolpar
Läs mer
Glespanel
Läs mer
Reglar C14
Läs mer

Vill du veta mer?

Erik Högbom

Säljare Byggprodukter Sverige

Björn Sanchez

Säljare Byggprodukter Norge

Per Boman

Teamledare Byggprodukter