Byggprodukter

Norra Timbers trävaruproduktion består av både furu och gran i en mängd längder och dimensioner.

Våra produkter vidareförädlas genom torkning, hyvling, kapning, fingerskarvning och hållfasthetssortering och kundanpassas därefter ytterligare genom buntning och streckkodsmärkning.