Norra förädling

Norra förädling består av två enheter, en belägen vid Kåge såg utanför Skellefteå och en vid Sävar såg utanför Umeå. För båda enheterna gäller hög leveranssäkerhet och korta ledtider.

Norra förädling tillhandahåller ett komplett byggträsortiment av skandinaviskt byggträ. Det inbegriper ytterpaneler, råspont, hållfasthetssorterade reglar i längder upp till tio meter, trall och läkter. Panelerna finns även som grundmålade och mellanstrukna. Vi erbjuder fingerskarvat virke.

Fakta

Årsproduktion: Cirka 80 000 kubikmeter förädlade produkter.
Råvara: Furu och gran från Norra Timbers egna sågverk.