Agnäs stolpfabrik

Agnäs stolpfabrik har lång erfarenhet och är specialiserade på att producera svarvade stolpar av högklassig furu. Råvaran anses av många vara det bästa sortimentet som kommer från ett träd. Produkten som tillverkas är tämligen unik i vårt land.

I produktionen barkas, mäts, svarvas, justeras och torkas kraft- och telestolpar i längderna 7–19 meter i olika dimensioner. Sammanfattningsvis är det ett brett sortiment av stolpar från norrländsk råvara som vi kan erbjuda. Merparten av produktionen levereras obehandlade till ett 15-tal länder över hela världen och produkterna är mycket uppskattade.

Legoimpregnering av sågade och hyvlade varor ingår också i produktionen, främst från egen industri men även från andra sågar/hyvlerier och kunder.

Fakta

Årsproduktion: 60 000 stolpar
Råvara: Furu

På jakt efter skogens filéer

Karolina Edstedt och stolpexperten Tommy Israelsson guidar oss i stolparnas värld.