Agnäs stolpfabrik

Agnäs stolpfabrik har lång erfarenhet och är specialiserade på att producera svarvade stolpar av högklassig furu. Råvaran anses av många vara det bästa sortimentet som kommer från ett träd. Produkten som tillverkas är tämligen unik i vårt land.

I produktionen barkas, mäts, svarvas, justeras och torkas kraft- och telestolpar i längderna 7–19 meter i olika dimensioner. Sammanfattningsvis är det ett brett sortiment av stolpar från norrländsk råvara som vi kan erbjuda. Merparten av produktionen levereras obehandlade till ett 15-tal länder över hela världen och produkterna är mycket uppskattade.

Legoimpregnering av sågade och hyvlade varor ingår också i produktionen, främst från egen industri men även från andra sågar/hyvlerier och kunder.

Besöksadress: Agnäs 10, 916 91 Bjurholm
Telefon: 0932-72 51 00

Fakta

Årsproduktion: 60 000 stolpar
Råvara: Furu

Du har valt att inaktivera inbäddade cookies. Aktivera dem för att använda denna funktion som avsett.

Den värdefulla stolpen

Vår stolpfabrik i Agnäs har lång erfarenhet och är specialiserade på att producera svarvade kraft- och telestolpar av högklassig furu. Råvaran anses av många vara det bästa sortimentet som kommer från ett träd. Produkten som tillverkas är tämligen unik i vårt land.

Sortiment och kontaktuppgifter