Fasad ytterboaseringsläkt

VB2319

Kvaliteter
Träslag
Dimension
lm/m²
VB nr
Gran
22x45
22,22
VB2319

Vill du veta mer?

Erik Högbom

Säljare Byggprodukter Sverige

Björn Sanchez

Säljare Byggprodukter Norge

Per Boman

Teamledare Byggprodukter