Reglar (Stender)

Reglar är stommen i de flesta byggkonstruktioner.

Vi lagerför reglar i olika dimensioner, kvalitetsklasser och längder passande allt från bärande konstruktioner och takstolar till innerväggar. Vi har även ett sortiment med kortkapade reglar för innerväggar vilka minimerar spill och underlättar hantering på bygget. 
Kortreglar (Kortlengd)
Läs mer
Reglar G4-2
Läs mer
Reglar C24 (C24)
Läs mer
Reglar C30, Enbart Norgedimensioner
Läs mer

Vill du veta mer?

Erik Högbom

Teamledare Byggprodukter

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige

Per-Ola Engerup

Säljare Byggprodukter Norge