Målad Klädsel (Malt Kledning)

Grundmålat, mellanstruket eller färdigstruket. Det är ditt val.

Fabriksmålade ytterpaneler är ett kvalitativt, lättsamt och billigt val jämfört med omålade paneler, i alla fall om man värdesätter sitt eget arbete! Populärast idag är Mellanstruket, där vi i fabrik under optimala förhållanden både lagt på en grundfärg och en täckfärg, och inom ett år från montering ska du själv slutstryka med en bra slutstrykningsfärg. 

Våra målade paneler finns lagerförda i ett antal olika dimensioner och profiler, men bara i vitt. Vill du ha annan kulör så kontaktar du någon av våra säljare för kostnadsförslag, likaså om du önskar en profil som vi inte lagerför. Är du hustillverkare kan du också beställa färdigmålade paneler från oss. Vi målar våra paneler i egen regi som certifierade målade paneler (CMP)– kontakta oss så berättar vi mer om garantier på CMP-paneler, eller läs mer här:
Svenskt Trä - CMP
Grundmålad ytterpanelbräda
Läs mer
Mellanstruken Ytterpanelbräda
Läs mer
Grundmålad Fasad Lockläkt
Läs mer
Mellanstruken Fasad Lockläkt
Läs mer
Grundmålad falsad spårpanel
Läs mer
Mellanstruken falsad spårpanel
Läs mer
Grundmålad Dubbelfas Fals
Läs mer
Mellanstruken Dubbelfas Fals
Läs mer
Grundmålad Enkelfas Fals
Läs mer
Mellanstruken Enkel Fals
Läs mer
Grundmålad stockpanel
Läs mer
Mellanstruken stockpanel
Läs mer
Grundmålad mesterpanel
Finns att beställa i ljusgrått och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.
Läs mer

Vill du veta mer?

Erik Högbom

Teamledare Byggprodukter

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige

Per-Ola Engerup

Säljare Byggprodukter Norge