Fingerskarvade reglar C24

  • 45x145, 170, 195, 220 finns i längderna 6 och 8 meter.
  • 45x195 och 45x220 finns även i längden 10 meter

Vi kan anpassa längder efter behov, tag kontakt med våran säljare.

Kvaliteter
Träslag
Dimension
lm/m²
VB nr
Gran
45x145
VB1980
Gran
45x170
VB1981
Gran
45x195
VB1982
Gran
45x220
VB1983

Vill du veta mer?

Erik Högbom

Säljare Byggprodukter Sverige

Björn Sanchez

Säljare Byggprodukter Norge

Per Boman

Teamledare Byggprodukter