Klädsel (Kledning)

Om du vill göra målningsarbetet helt själv.

Vår klädselråvara är gran av hög kvalitet med täta årsringar från norrländska skogar. Råvaran har mindre kvistar än råvara från södra Sverige. Denna råvara är mycket lämplig att använda i ytterpaneler. Våra paneler finns lagerförda i ett antal olika dimensioner och profiler, de flesta standardiserade enligt VilmaBas, vilket är överenskomna ritningar så våra produkter passar ihop med de som andra tillverkare har, bra vid ev. komplettering eller byte av panelen i framtiden. Vi producerar våra paneler i huvudsak i egen regi vid något av våra hyvlerier i Kåge, Hammerdal eller Hissmofors. 
Ytterpanelbräda
Läs mer
Fasad Lockläkt
Läs mer
Falsad Spårpanel
Läs mer
Dubbelfas fals
Läs mer
Enkelfas Fals
Läs mer
Stockpanel
Läs mer
Mesterpanel
Läs mer
Fjällpanel
Läs mer

Vill du veta mer?

Erik Högbom

Teamledare Byggprodukter

Hugo Malmqvist

Säljare Byggprodukter Sverige

Per-Ola Engerup

Säljare Byggprodukter Norge