Mellanstruken profilerad ytterboaseringsläkt

Finns att beställa i vitt och rött som standard, andra kulörer kan tas fram vid behov.

Kvaliteter
Träslag
Dimension
lm/m²
VB nr
Gran
22x45
22,22

Vill du veta mer?